Ruch cz. 2

W rzeczywistości jednak, ponieważ słońce, księżyc i wszystkie bez wyjątku ciała niebieskie są w ciągłym ruchu, ponieważ i cała ziemia nasza wiruje dookoła swej osi i dookoła słońca, ponieważ wszystkie ciała, w niej lub na niej się znajdujące, giry, kamienie, drzewa, domy, zwierzęta, ludzie i t. p., muszą się poruszać wraz z nią) ponieważ wraz z nią wiruje dookoła jej osi i słońca woda i powietrze z ciałami w nich zawartymi, przeto żadna masa w świecie nie znajduje się w spokoju bezwzględnym. Gdy mówię, że kałamarz, stojący na stole, jest w spoczynku, nie myślę o tym, że on wraz ze stołem i całym domem, wraz z całą ziemią naszą jest w ruchu i mam na myśli tylko to, że on się nie oddala od innych otaczających go przedmiotów, ani się do nich nie zbliża, że więc znajduje się w spokoju względem tych ciał. Każde ciało na ziemi może znajdować się tylko w takim spokoju względnym. Wszystko w świecie znajduje się w ruchu. Rozważając ruch, zwracamy uwagę przede wszystkim na jego prędkość, kierunek, kształt drogi i t. d., oraz na przeszkody, na jakie napotyka.