Źródła światła

Jeżeli ciało samo wydaje światło, to jest samo przez się jest widoczne, nazywamy je ciałem samoświecącym; jeżeli zaś je widzieć możemy tylko, gdy jest oświetlone światłem innego ciała, nazywamy je ciałem ciemnym. Źródłem światła są ciała samoświecące, a więc przede wszystkim słońce i wszystkie gwiazdy stałe, oraz ciała rozżarzone (węgiel rozżarzony, żelazo rozżarzone, sadze czyli kopeć, rozżarzające się w płomieniu świecy, czy lampy, rozżarzony drucik żarowej lampki elektrycznej, rozżarzona- koszulka lampy gazowej itp.), a także pewne szczególne ciała (fosfor i niektóre inne ciała mineralne, świecące w ciemności), nawet niektóre istoty żywe (np. świetliki), wydające w ciemności słabe światło, a wreszcie iskra elektryczna. Stół, na który patrzymy, książka, którą mamy przed sobą, kamień, metal drzewo itp., są to ciała ciemne; widzieć je możemy tylko wówczas, gdy na nie padają promienie światła słonecznego czy sztucznego, które odbiwszy się od nich, dochodzą do naszych oczu.