Wodór cz. 1

W przyrodzie ziemskiej wodór rzadko się znajduje w stanie pierwiastku: Zawierają go w sobie w małej ilości gazy wydzielające się z wulkanów, a także gazy powstające podczas niektórych rozkładów ciał organicznych tj. roślinnych i zwierzęcych; znajduje się także w mieszaninie gazów, wydzielających się w amerykańskich źródłach nafty. We wszystkich tych razach występuje on jednak w ilościach tak małych i pomieszany z tyloma innymi gazami, że zebranie go i oczyszczenie byłoby bardzo trudne. Chcąc się z nim bliżej zapoznać, musimy poszukać sposobu otrzymania go w większej ilości i w stanie czystym. Zadanie to nie jest trudne, ponieważ związki wodoru są niezmiernie pospolite i obficie rozpowszechnione w naturze. Tak w królestwie kopalnym spotykamy się z wieloma ciałami, które w swym składzie mają wodór: najważniejszym z nich a zarazem najpospolitszym jest woda; ciała roślin i zwierząt również składają się z rozmaitych związków, zawierających w sobie wodór. Zważywszy, jak olbrzymie ilości wody znajdują się na ziemi i jak wielkie znaczenie ma ona w przyrodzie, a z drugiej strony – że związki wodoru wchodzą do składu ciał roślinnych i zwierzęcych, a więc i ciała naszego, uznać musimy, że związki wodoru muszą należy do najważniejszych rodzajów materii na ziemi. Mając raz w ręku jakikolwiek związek wodoru, możemy z łatwością wydzielić z niego pierwiastek albo za pomocą rozkładu, albo za pomocą podstawienia zań innego pierwiastku.