Promienie Światła

Światło, w jakąkolwiek stronę biegnie i z jakiegokolwiek źródła pochodzi, szerzy się zawsze w kierunku. Ten prostolinijny kierunek jego biegu nazywamy promieniem światła. Samych promieni światła nie widzimy, widzimy tylko przedmioty, lub np. unoszące się w powietrzu pyłki kurzu, oświetlone przez promienie. Patrząc na światło, np. na płomień świecy przez rurkę, zobaczymy je tylko, gdy rurka jest prosta; przez zgiętą rurkę promienie nie przechodzą; po linii więc krzywej promienie widocznie iść nie mogą. Gdybyśmy przed płomieniem świecy ustawili jedna za drugą, szereg deseczek z otworkami, zobaczymy płomień przez te otworki tylko wówczas, gdy wszystkie znajdują się na jednej linii prostej, wychodzącej z płomienia. Możemy się przed światłem osłonić parasolką, czy inną zasłoną, co byłoby niemożliwe, gdyby promienie światła iść mogły po linii krzywej, tj. gdyby mogły okrążyć zasłony.

 

One Comment
  1. Reklama
    Luty 7, 2018 |