Promienie Światła

Światło, w jakąkolwiek stronę biegnie i z jakiegokolwiek źródła pochodzi, szerzy się zawsze w kierunku. Ten prostolinijny kierunek jego biegu nazywamy promieniem światła. Samych promieni światła nie widzimy, widzimy tylko przedmioty, lub np. unoszące się w powietrzu pyłki kurzu, oświetlone przez promienie. Patrząc na światło, np. na płomień świecy przez rurkę, zobaczymy je tylko, gdy rurka jest prosta; przez zgiętą rurkę promienie nie przechodzą; po linii więc krzywej promienie widocznie iść nie mogą. Gdybyśmy przed płomieniem świecy ustawili jedna za drugą, szereg deseczek z otworkami, zobaczymy płomień przez te otworki tylko wówczas, gdy wszystkie znajdują się na jednej linii prostej, wychodzącej z płomienia. Możemy się przed światłem osłonić parasolką, czy inną zasłoną, co byłoby niemożliwe, gdyby promienie światła iść mogły po linii krzywej, tj. gdyby mogły okrążyć zasłony.